On-line kamera

Fotogalerie

Rozpis ústních závěrečných zkoušek – elektrikář, dálkové studium

DR_1A

DR_1B

DR_1C

DR_1D

Informace k podzimnímu termínu maturitních zkoušek

Každý žák/student, který chce maturovat v podzimním termínu maturitních zkoušek 2016, se musí ke zkouškám přihlásit osobně na sekretariátu v místnosti A23 pondělí-čtvrtek 7:00 – 15:00, pátek 7:00-14:00 od 15. do 24. června 2016.

Ke zkouškám se může přihlásit pouze žák, který má uzavřenou klasifikaci tj. na konci ročníku prospěl.

Na zkoušky společné části MZ (1. – 10. září)  žák obdrží pozvánku na e-mail, kde bude uvedeno místo, datum a čas zkoušek. Tyto zkoušky se nemusí konat v naší škole.
Na ústní zkoušky společné části a na profilové zkoušky (ústní, praktické nebo písemné – v polovině září) se pozvánky posílat nebudou, informace budou na stránkách školy. Tyto zkoušky se budou konat u nás ve škole.

SOUE Plzeň přijme od 1. 9. 2016

Kuchaře/ku a pomocný personál do školní jídelny. Požadavky – vyučení v oboru, praxe, spolehlivost. Dvousměnný provoz (ranní 6.00 – 14.30, odpolední 11.00- 19.30). 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování. Kontakt: p. Špaček – 377 308 232, spacek@staff.souepl.cz

Pokyny k praktické závěrečné zkoušce 2016

Praktické závěrečné zkoušky proběhnou dle rozpisu ve dnech 2. až 8. 6. 2016. Žáci se dostaví na pracoviště 4 a 5, dílny na pavilonu 1 v 6.45 hod. Žák bude mít: vysvědčení za poslední ročník, doklad totožnosti, zápisník bezpečnosti práce, psací a rýsovací potřeby a kalkulačku (logaritmy a goniometrické funkce). Bude připraven na práci v blízkosti částí pod napětím, mechanické opracování, vrtání a pájení (pracovní oděv, čepice a obuv). Pozor, po dobu zkoušky není zařazena hromadná přestávka! (Doporučujeme předem připravený nápoj a svačinu)

3. kolo přijímacího řízení

Ředitel Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni vyhlašuje

3. kolo přijímacího řízení
pro školní rok 2016/2017

na následující obory:

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika, dálkové nástavbové studium  – 21 volných míst
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika, denní nástavbové studium  -6 volných míst
23-43-L/51 Provozní technika, dálkové nástavbové studium  – 9 volných míst

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje, tříletý obor  – 10 volných míst
26-51-H/02 Elektrikář silnoproud, tříletý obor  – 10 volných míst
26-51-H/01 Elektrikář, tříletý obor  – 10 volných míst

39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, čtyřletý obor  -5 volných míst. V tomto oboru žák může ve třetím ročníku získat výuční list v oboru elektrikář – silnoproud.
18-20-M/01 Informační technologie – informační technologie v komerční praxi, čtyřletý obor  – 2 volná místa
26-45-M/01 Telekomunikace – informační a komunikační technologie, čtyřletý obor  – 8 volných míst

Ostatní obory jsou již obsazené a nelze se na ně již pro příští školní rok přihlásit.
Přihlášky je nutné podat nejpozději do 30. 6. 2016.

Přihlášky lze zaslat v listinné podobě nebo doručit osobně mezi 6:00 a 14:30 hod. do sekretariátu ředitele SOUE. Nelze je zaslat elektronickou poštou.

Ostatní obory jsou již obsazené a nelze se na ně přihlásit.
Kritéria přijímacího řízení platí stejná, jako pro 1. kolo přijímacího řízení.
V Plzni 6. 6. 2016

Ing. Jaroslav Černý v.r.
ředitel SOUE

Informace pro studenty k maturitním zkouškám

Písemné maturitní zkoušky pro třídy PN2 a PET3 se konají dne 16. května. Studenti se dostaví v 7,45 hodin – třída PN2 a třída PET3 obor PE do učebny A38 a třída PET3 obor PT do učebny B32.

Praktické maturitní zkoušky pro třídu IS4 se konají v pondělí 16. května. Studenti se dostaví v 7,45 do učebny B44.  Třídy IT4, MM4 a MT4 se řídí dle pokynů učitelů OV.

Rozpisy ústních zkoušek naleznete níže. Žáci se dostaví ke zkouškám ve formálním oblečení (oblek). Případné omluvy ze slavnostního zahájení řešte s třídními učiteli. Ke zkouškám se dostavte 30 minut před zahájením první zkoušky. Pokud ke zkouškám nepůjdete z různých důvodů, musíte se ze zkoušek omluvit písemně řediteli školy. Nemoc musí být doložena lékařským potvrzením.

IT4

IS4

PN2

PET3

MM4

MT4

 

Výsledky didaktických testů škola obdrží 17. května.

Výsledky písemných prací se škola dozví do začátku ústních zkoušek příslušné třídy.

Výsledky DT a PP budeme zasílat studentům e-mailem.

Žádost o přezkum MZ – informace najdete na stránkách novamaturita.cz

Sledujte stránky novamaturita.cz a facebookový profil Udělám maturitu.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na školní rok 2016/17 – dálkové a nástavbové studium

Všichni uchazeči byli přijati.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na školní rok 2016 – 2017

V příloze naleznete výsledky 1. kola přijímacího řízení na školní rok 2016 – 2017 (denní studium mimo nástavbového).

Výsledky přijímacího řízení na dálkové a nástavbové studium budou zveřejněny 29. 4. 2016.

Výsledky 1. kola

Informace pro uchazeče k přijetí ke studiu – čtyřleté obory vzdělávání

Ve dnech 5. a 6. dubna 2016 od 15 do 17 hodin nabízíme uchazečům bezplatné konzultace k přijímacímu řízení – 5. dubna z matematiky a 6. dubna z českého jazyka – zájemci se nemusí přihlásit – přijdou v uvedených dnech v 14.45 hodin na vrátnici hlavní budovy školy.

Další informace naleznete zde:  Informace_k_POPR_2016_uchazeci_ctyrlete_obory-1.

 

 

Zkoušky profesní kvalifikace

Co jsou profesní kvalifikace a k čemu slouží? Obecně profesní kvalifikace slouží pro dodatečné vzdělání v určitém oboru podobně jako např. rekvalifikace. Úspěšným vykonáním zkoušky získá uchazeč celostátně uznávané osvědčení, které by mělo výrazně zlepšit jeho pozici na trhu práce bez nutnosti absolvovat jakýkoli kurz nebo školní docházku. Stačí tedy pouze úspěšně absolvovat zkoušku. Nabídku naleznete ZDE

Termíny:
22.4.2016  –  zkouška PK Montér elektrických sítí (kód: 26-018-H)