On-line kamera

Fotogalerie

Pokyny pro žáky školy k doklasifikaci za 1. pololetí školního roku 2015/16 – platí i pro dálkové studenty

Žák, který má 1 – 2 předměty nehodnocené, se musí nechat doklasifikovat do konce února 2016.
Žák, který má 3 a více předmětů nehodnocených, se musí nechat doklasifikovat nejpozději do 20. března 2016.

Žák se musí s příslušným vyučujícím domluvit na způsobu a termínu doklasifikace, jinak bude hodnocen z předmětů známkou nedostatečný.

Škola doporučená zaměstnavateli 2015

Naše škola opět i v letošním roce uspěla v hlasování firem „Škola doporučená zaměstnavateli 2015“ a umístila se na druhém místě.

IMG_3872 IMG_3876

Zkvalitnění odborné přípravy v teoretické a praktické výuce v návaznosti na praxi

Clogo_ropílem projektu „Zkvalitnění odborné přípravy v teoretické a praktické výuce v návaznosti na praxi“ je zkvalitnění a zefektivnění odborné přípravy v
praktické i teoretické výuce a zvýšení návaznosti výuky na praxi u žáků SOUE Plzeň ve všech učebních a studijních oborech. Tohoto cíle bude dosaženo pořízením,
instalací a uvedením do provozu nového technologického vybavení v těchto učebnách:
– Jazyková učebna pro výuku cizích jazyků a simultánní tlumočení: vznikla zcela nově vybavená učebna, kterou využívají žáci všech učebních a studijních oborů  SOUE
– Učebna návrhu a čtení technické dokumentace: vznikla zcela nově vybavená učebna, kterou využívají žáci všech učebních a studijních oborů SOUE
– Dílna průmyslových instalací a pohonů: doplněno vybavení stávající dílny, které využijí žáci 2. – 4. ročníků
Veškeré pořizované vybavení slouží odborné praktické a teoretické výuce žáků denního studia. V rámci projektu byly vytvořeny manuály vzorových řešení praktických úloh odborné výuky na projektem pořízeném technologickém vybavení do Učebny návrhu a čtení technické dokumentace (10 úloh) a do Dílny průmyslových instalací a pohonů (10 úloh).
Projekt byl realizován v období leden – červen 2015. Rozpočet projektu činil 4 699 977 Kč.
Škola v současnosti dokončila realizaci projektu, který je již třetím v pořadí podobného typu.
Více o Regionálním operačním programu (ROP) Jihozápad, který slouží k čerpání dotací z fondů Evropské unie naleznete zde: http://www.rr-jihozapad.cz/