ROBO2022

Mezinárodní robotická soutěž „ROBO-VOZÍTKO PLZEŇ 2022“ v rámci výzvy „Budoucí autonomní městská mobilita“ (pracovní název soutěže „ROBO2022“). Soutěž vyhlašuje Plzeňský kraj, úzce spolupracuje Západočeská univerzita v Plzni a Střední odborné učiliště elektrotechnické plzeň, Vejprnická 56. Níže naleznete úplné znění soutěže jak v českém, tak i anglickém jazyce; dále tiskové podklady a ostatní informace. Kopec polystyren