Hlavní strana      
  Výukový modul   
  Obsah modulu    
 Studijní materiály 
  Testové otázky   
  Fotogalerie         
  Kontakt               

aktualizováno 10. 9. 2013

Projekt OPVK

Praktické moderní výukové moduly v elektrotechnice, elektronice a automatizaci.

    
Cílem projektu je vytvořit moderní technické moduly z oblasti elektrotechniky, elektroniky a automatizace.
Cílovou skupinu tvoří žáci 2. až 4. ročníků. Výstupem budou proškolení žáci v jednotlivých modulech, vytvořená jedinečná odborná skripta s názorně řešenými úlohami, pracovní listy s úkoly k řešení a slovník. Projekt reaguje na nutnost zvýšit odbornou praktickou připravenost žáků pro současné technické práce ve firmách s důrazem na montáže, opravárenství, údržbu a přehled současné techniky v oboru. Výuka bude realizována formou praktických cvičení na technice osazené průmyslovými komponenty. Obsah, forma i systém stavby modulů bude lehce přenositelný i pro ostatní školy. Bude proškoleno celkem 470 žáků, lektoři vytvoří 6 modulů s popisem omezení negativního dopadu na ŽP a 4 s ICT. Jeden modul bude vyučován v anglickém jazyce. Partner se bude podílet jako metodik na tvorbě jednoho modulu.
Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 35 (začátek 1.2.2012)
Celkové způsobilé náklady projektu: 9 649 131 Kč


V rámci projektu dále vytvoří lektoři výukových modulů odborná skripta a webové stránky:
- Praktické úlohy měření v elektronice a automatizaci
- Praktické úlohy řešené technikou jednočipových mikropočítačů
- Realizace moderních slaboproudých rozvodů v rodinných domech a bytech
- Elektrická požární signalizace v rodinných domech a bytech
- Propojení sítí
- Základní elektronická zapojení v praxi
Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.1
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Číslo oblasti podpory: 7.1.1
Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Číslo výzvy: 01
Název výzvy: Plzeňský kraj - Výzva č. 1 pro GP - oblast podpory 1.1
Typ projektu: grantový
Kód prioritního tématu: 72
Název prioritního tématu: Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku


Zahájení projektu

Dne 13. dubna 2012 proběhlo slavnostním způsobem seznámení pozvaných hostů s projektem, kde byly hostům předány obecné informace o projektu a jeho cílech - vytvořit odborné technické výukové moduly vycházející z aktuálních i budoucích potřeb firem, vybavit odborné dílny, podporovat povědomí o stálé nutnosti zvyšování technického vzdělávání mezi žáky, rozvíjet klíčová kompetence a dovednosti žáků.


Projekt OPVK
Praktické moderní výukové moduly v elektrotechnice, elektronice a automatizaci.
Součástí tohoto projektu je i tento výukový modul.