Fotogalerie

Elektrotechnický cech plzeňského regionu

cechElektrotechnický cech plzeňského regionu

Vejprnická 56
318 00 Plzeň
Tel. : 377 308 416
IČO : 45332746
Č.Ú. : 0725509349/0800

Elektrotechnický cech byl založený 19.1.1993 jako živnostenské společenstvo a v současně době sdružuje 181 členů celého západočeského regionu. Pro své členy rada cechu složená ze 7 členů, zajišťuje pravidelné semináře týkající se aktuálních otázek jako odborného, tak i všeobecného charakteru.

  • vydává přehledy příručky týkající se dané problematiky
  • vydává přehledy platných norem, prováděcích předpisů, zákonů a vyhlášek souvisících s činností členů cechu
  • zajišťuje předvádění nových výrobků, technologií nebo postupů ve spolupráci s renomovanými výrobci a dodavatelů zařízení
  • provádí školení dle vyhlášky 50 / 78. sb.včetně přezkoušení a vydání příslušných osvědčení (jak pro členy cechu a studenty SOUE Plzeň, tak pro ostatní zájemce)
  • zajišťuje  účast ve výstavách AMPER a UCTEC

Dále elektrotechnický cech podporuje a hájí zájmy členů při řádném provozování živnosti.

  • Vydává cechovní listy při splnění příslušných podmínek.
  • Spolupracuje s odborným školstvím a dalšími cechy.
  • Spolupracuje s německým cechem ve Weidenu a Mnichově.

Rozpis akcí pořádané Elektrotechnickým cechem I. pol. 2016

Členové rady cechu

Seznam členů cechu – rok 2016

Video – Kopos Kolín

Tisková zpráva o založení Elektrotechnického grémia

Přílohy:

Pozvánka na seminář 1011-2016E

Pozvánka na exkurzi 09-16,E

Přihláška na exkurzi 09-16E

Ceníky elektřiny

Anketní lístek 04-2016,2,E

Připojování k DS prezentace Cech Elektrotechnický Plzeň (1)

Seznam členů cechu – rok 2016

Pozvánka na seminář 06-2016E

Pozvánka na seminář 05-2016E

Pozvánka seminář 04-2016,2E

Pozvánka na seminář 04-2016

Pozvánka na seminář 02-2016

Pozvánka na valnou hromadu 2016

Pozvánka na seminář 10,11-2015

Přihláška vyhl. 50 78Sb.-formulář

Pozvánka na exkurzi 09-2015

Přihláška na exkurzi 09-2015

Pozvánka na seminář 06-2015

Pozvánka na seminář 04-2015

Pozvánka na seminář 03-2015

Pozvánka na seminář 02-2015

Pozvánka na valnou hromadu 24.1.2015

Pozvánka na seminář 10-11/2014

Přihláška vyhláška 50 78Sb. – formulář

Plánovací kalendář 2016,II.pol