On-line kamera

Fotogalerie

Zkvalitnění odborné přípravy v teoretické a praktické výuce v návaznosti na praxi

Clogo_ropílem projektu „Zkvalitnění odborné přípravy v teoretické a praktické výuce v návaznosti na praxi“ je zkvalitnění a zefektivnění odborné přípravy v
praktické i teoretické výuce a zvýšení návaznosti výuky na praxi u žáků SOUE Plzeň ve všech učebních a studijních oborech. Tohoto cíle bude dosaženo pořízením,
instalací a uvedením do provozu nového technologického vybavení v těchto učebnách:
– Jazyková učebna pro výuku cizích jazyků a simultánní tlumočení: vznikne zcela nově vybavená učebna, kterou využijí žáci všech učebních a studijních oborů  SOUE
– Učebna návrhu a čtení technické dokumentace: vznikne zcela nově vybavená učebna, kterou využijí žáci všech učebních a studijních oborů SOUE
– Dílna průmyslových instalací a pohonů: doplněné vybavení stávající dílny využijí žáci 2. – 4. ročníků
Veškeré pořizované vybavení bude sloužit odborné praktické a teoretické výuce žáků denního studia. V rámci projektu budou vytvořeny manuály vzorových řešení praktických úloh odborné výuky na projektem pořízeném technologickém vybavení do Učebny návrhu a čtení technické dokumentace (10 úloh) a do Dílny průmyslových instalací a pohonů (10 úloh).
Projekt bude realizován v období leden – červen 2015. Rozpočet projektu činí 4 699 977 Kč.
Školu v současnosti čeká samotná realizace projektu, který je typově již třetím v pořadí. Projektový tým tvoří vedoucí týmu – ředitel školy Ing. Jaroslav Černý, dále ekonomka projektu Dana Mikutová a koordinátor projektu Bohumír Sobotka.
Více o Regionálním operačním programu (ROP) Jihozápad, který slouží k čerpání dotací z fondů Evropské unie naleznete zde: http://www.rr-jihozapad.cz/

FOR ENERGO 2015

FOR ENERGO 2015, který se uskuteční 21.-23.4.2015 v PVA EXPO PRAHA Letňany. Více na www.forenergo.cz

Vstupenky lze získat u el. cechu na semináři nebo zde poštou (odkaz na registraci el. vstupenky – http://www.for-industry.cz/2015/cz/voucher.asp?v=12485250).

Číst FOR ENERGO 2015

Informace pro přípravu k vykonání zkoušky z vyhlášky 50/78Sb.

Vyhláška 50/78Sb. je pro žáky tříletých učebních oborů (ES3, ER3, EM3), pro žáky maturitních oborů čtvrtého ročníku oboru (MI4 a TM4), pro žáky třetích ročníků maturitních oborů mechanik elektrotechnik (MM3{MS},{ME}), a pro žáky dálkového jednoletého studia elektrikář (DR1A, DR1B, DR1C).

Číst Informace pro přípravu k vykonání zkoušky z vyhlášky 50/78Sb.

Informace pro uchazeče o studium na naší škole pro školní rok 2015/16

Informace k oborům a přijímacímu řízení naleznete na našich webových stránkách v menu „Škola“.

Tříleté učební obory
– Přihlášky do 15. března
– Přijímací zkoušky se nekonají

Čtyřleté učební obory
– Přihlášky do 15. března
– Přijímací zkoušky se konají. Další informace najdete zde.

Nástavbové studium – denní i dálkové, dálkové jednoleté studium „elektrikář“
– Přihlášky do 20. března
– Přijímací zkoušky se nekonají

 

Sportovní úspěch žáků školy

Družstvo žáků naší školy ve složení Křižka Tomáš – TI2, Šizlink Ladislav – ES3, Pop Jaroslav  – IS1,Tráva Jan – IS1, Drnec Martin – IS1, Šetlík Martin – IS3, Huček Jan – IS2, Valenta Jaromír – MI1, Beber Martin – ME1 získalo druhé místo v okresním kole basketbalu středních škol studentů narozených 1997-2000.

20141124_133510 20141124_133822

Informace pro žáky, kteří (ne)uspěli u závěrečných a maturitních zkoušek

Opravné termíny závěrečných zkoušek:

Písemné zkoušky se konají 1. prosince 2014 od 7,45 hod. v místnosti A 13.
Praktické zkoušky budou 2. prosince 2014 od 7,00 hod. třída MM3 na pavilonu č. 4.  – p. Volf, třída ER3 na pavilonu č. 1 – p. Hanzlík
Ústní zkoušky  začínají 8. prosince  2014 v 7,45 hod. v učebně B 34.

Opravné termíny maturitních zkoušek:

Další opravný termín bude až v květnu 2015. K opravnému termínu se žák musí přihlásit mezi 19. – 30. listopadem 2014.