On-line kamera

Fotogalerie

Zkvalitnění odborné přípravy v teoretické a praktické výuce v návaznosti na praxi

Clogo_ropílem projektu „Zkvalitnění odborné přípravy v teoretické a praktické výuce v návaznosti na praxi“ je zkvalitnění a zefektivnění odborné přípravy v
praktické i teoretické výuce a zvýšení návaznosti výuky na praxi u žáků SOUE Plzeň ve všech učebních a studijních oborech. Tohoto cíle bude dosaženo pořízením,
instalací a uvedením do provozu nového technologického vybavení v těchto učebnách:
– Jazyková učebna pro výuku cizích jazyků a simultánní tlumočení: vznikla zcela nově vybavená učebna, kterou využívají žáci všech učebních a studijních oborů  SOUE
– Učebna návrhu a čtení technické dokumentace: vznikla zcela nově vybavená učebna, kterou využívají žáci všech učebních a studijních oborů SOUE
– Dílna průmyslových instalací a pohonů: doplněno vybavení stávající dílny, které využijí žáci 2. – 4. ročníků
Veškeré pořizované vybavení slouží odborné praktické a teoretické výuce žáků denního studia. V rámci projektu byly vytvořeny manuály vzorových řešení praktických úloh odborné výuky na projektem pořízeném technologickém vybavení do Učebny návrhu a čtení technické dokumentace (10 úloh) a do Dílny průmyslových instalací a pohonů (10 úloh).
Projekt byl realizován v období leden – červen 2015. Rozpočet projektu činil 4 699 977 Kč.
Škola v současnosti dokončila realizaci projektu, který je již třetím v pořadí podobného typu.
Více o Regionálním operačním programu (ROP) Jihozápad, který slouží k čerpání dotací z fondů Evropské unie naleznete zde: http://www.rr-jihozapad.cz/

Výsledky 3. kola přijímacího řízení

Všichni uchazeči, kteří si podali přihlášky ke studiu ve 3. kole přijímacího řízení byli ke studiu přijati.

4. kolo přijímacího řízení

Obor: Počet volných míst:

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika, dálkové nástavbové studium 12
23-43-L/51 Provozní technika, dálkové nástavbové studium 14

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje, tříletý obor 5
26-51-H/02 Elektrikář silnoproud, tříletý obor 2
26-51-H/01 Elektrikář, tříletý obor 5

39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, čtyřletý obor 5
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – informační technologie, čtyřletý obor 6
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – silnoproudá zařízení, čtyřletý obor 8
26-45-M/01 Telekomunikace – informační a komunikační technologie, čtyřletý obor 7

Ostatní obory jsou již obsazené a nelze se na ně již pro příští školní rok přihlásit.
Přihlášky je nutné podat nejpozději do 28. 8. 2015.
Kritéria přijímacího řízení platí stejná, jako pro 1. kolo přijímacího řízení.

Poděkování Plzeňského kraje

scan

Jmenovitě tým pracovníků SOUE Plzeň:

Bohumír Sobotka, Martin Pihrt, Václav Hanzlík, Olga Štětinová, Drahoslav Hladík, Martin Holuška, Ondřej Weisz

Akreditační středisko letní olympiády dětí a mládeže ČR

Dnes 14.6.2015 zahájilo svoji činnost Akreditační středisko v rámci Hry VII. letní olympiády dětí a mládeže ČR v Techmanii, jehož provoz zajišťuje pětičlenný tým složený z učitelů odborného výcviku. Středisko k tomuto datu vydalo více jak 5 500 akreditací.

IMG_20150614_083243

V úterý jsme se rozloučili s našimi úspěšnými maturanty.

Maturitní vysvědčení z rukou ředitele školy Ing. Jaroslava Černého převzaly desítky absolventů školy. Absolventům mimo přítomných zástupců ředitele školy popřál šťastný start do další etapy života také cechmistr Elektrotechnického cechu Plzeňského regionu pan Alexandr Horský.

Číst V úterý jsme se rozloučili s našimi úspěšnými maturanty.

Nabídka letní brigády (trvalého zaměstnání) pro vyučené žáky nebo maturanty v oboru elektro

  • Škoda Transportation a.s. Plzeň
  • Eletur. Cz
  • Loma Systems Chotěšov
  • Sony DADC Czech Republik, s.r.o.
  • Zodiac Aerospace
  • Murr CZ spol. s r.o.

Informace  p. Tůma

Praktické závěrečné zkoušky učebních oborů

Žáci jsou seznámeni s termíny praktických závěrečných zkoušek a dostaví se v uvedené dny do dílen OV budova č. 1. v 6.45 hod.  Žák bude mít s sebou pracovní oděv, obuv, psací a rýsovací potřeby, občanský průkaz, vysvědčení za poslední ročník, zápisník bezpečnosti práce.

Mezinárodní konference Cisco Networking Academy

Ve dnech 19.3-21.3.2015 se v prostorách SOUE Plzeň uskutečnila mezinárodní konference programu Cisco Networking Academy. Hlavní téma konference bylo Internet of Everything a sním související bezpečnost.

DCIM100MEDIA

Informace pro uchazeče o studium na naší škole pro školní rok 2015/16

Informace k oborům a přijímacímu řízení naleznete na našich webových stránkách v menu „Škola“.

Tříleté učební obory
– Přihlášky do 15. března
– Přijímací zkoušky se nekonají

Čtyřleté učební obory
– Přihlášky do 15. března
– Přijímací zkoušky se konají. Další informace najdete zde.

Nástavbové studium – denní i dálkové, dálkové jednoleté studium „elektrikář“
– Přihlášky do 20. března
– Přijímací zkoušky se nekonají